본문 바로가기

한국관광공사

Giới thiệu hoạt động của Trung tâm tiếp nhận khiếu nại du lịch Hàn Quốc

Home > Trung tâm tiếp nhận khiếu nại du lịch Hàn Quốc, thuộc Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO) > Giới thiệu hoạt động của Trung tâm tiếp nhận khiếu nại du lịch Hàn Quốc

Việc khai báo bất tiện khi du lịch Hàn Quốc là gì?

Là phản hồi về những hành vi phạm pháp, bất chính hoặc thái độ không thân thiện mà khách du lịch gặp phải trong quá trình sử dụng các cơ sở vật chất (phương tiện) dành cho khách du lịch Hàn Quốc.
※ Căn cứ hoạt động : Quy định liên quan tới hoạt động điều hành Trung tâm tiếp nhận khiếu nại du lịch Hàn Quốc (Chỉ thị số 274 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc)

Đối tượng khai báo
 • - Các hành vi phạm pháp, bất chính của công ty du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở cung cấp dịch vụ cho khách du lịch hoặc các phương tiện giao thông khách du lịch sử dụng.
 • - Các hành vi không thân thiện của nhân viên công ty du lịch v..v..
 • - Những thắc mắc về các quy định và pháp luật, thông báo liên quan đến du lịch.
 • - Ý kiến đóng góp vì sự phát triển của hệ thống hành chính du lịch, lời khen ngợi hay nội dung cảm ơn khác.
Đối tượng không khai báo:(Những nội dung sau có thể không được tiếp nhận.)
 • - Không có họ tên của người phản hồi hoặc nội dung phản hồi không rõ ràng, trung thực
 • - Nội dung phản hồi nhằm phỉ báng danh dự hay vu khống cho một cá nhân
 • - Các nội dung đã được tòa án phán quyết hoặc đang bảo lưu chờ xét xử
 • - Các nội dung đang được các cơ quan điều tra hoặc cơ quan thanh tra tiến hành.
 • - Các nội dung phản hồi liên quan đến viết ý kiến khiếu nại lên cơ quan hành chính; yêu cầu điều tra, yêu cầu xét xử hay các nội dung phản đối pháp luật khác.
 • - Các nội dung về tranh chấp giữa các cá nhân, tố cáo công ty ở nước ngoài, các nội dung không liên quan tới hoạt động du lịch
Các tiện ích khác

- Hướng dẫn thông dịch du lịch 1330 Chuyển tiếp

Hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày, 365 ngày quanh năm để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Tổng đài không chỉ hỗ trợ hướng dẫn du lịch mà còn cung cấp các dịch vụ: thông dịch du lịch, tư vấn về phản hồi về những điều bất tiện khi đi du lịch, hỗ trợ kết nối với cảnh sát du lịch, đặt khách sạn Benikea.

Cách sử dụng: (Sử dụng trong nước) ấn 1330 không cần mã quốc gia / (Sử dụng tại nước ngoài) +82-2-1330   ➊Tiếng Hàn ➋Tiếng Anh ➌Tiếng Nhật ➍Tiếng Trung ➎Tiếng Nga ➏Tiếng Việt ➐Tiếng Thái ➑Tiếng Mã Lai/Tiếng Indonesia 

Hướng dẫn khai báo về bất tiện khi đi du lịch

Phương pháp khai báo
Trang web, Điện thoại, E-mail, Thư gửi qua đường bưu điện, Fax
 • Điện thoại: Cách sử dụng: (Sử dụng trong nước) ấn 1330 không cần mã quốc gia (Sử dụng tại nước ngoài) +82-2-1330
 • E-mail:tourcom@knto.or.kr
 • Fax:(033) 738-3734
 • Trang web:www.touristcomplaint.or.kr

Trình tự xử lý

report_step banner(pc)
report_step banner(mobile)
Hướng dẫn thông dịch du lịch 1330 Chuyển tiếp